Kí tự đặc biệt Alt đặt tên cho mọi game

Kí tự Alt không còn quá xa lạ với những game thủ 8x, 9x chơi game trên máy tính PC và Laptop. Đã từ lâu các game như League of Legends (LOL), Crossfire (CF), Fifa Online (FO3) đều sử dụng bảng chữ Alt này để tạo tên game hay đấy.

Mỗi ký tự đặc biệt alt tương ứng với một mã Alt riêng nhé, việc bạn cần làm chỉ là chọn lọc những kí tự alt mình thích và sử dụng nó cho đến mức… thuộc lòng.

  • Bước 1: Bạn phải bật Num lock hoặc Scr Lock trên bàn phím cái đã.
  • Bước 2: Giữ phím Alt kết hợp gõ số tương ứng (Nhớ phải gõ số tại hàng phím bên tay phải mới được)
Ví dụ: Muốn chèn À, chỉ cần giữ phím Alt rồi gõ số 0192 là ra À
ki tu dac biet alt

Bảng kí tự alt

SymbolAlt CodesSymbolAlt CodesSymbolAlt Codes

Kí tự alt cơ bản

123
456
789
101112
131415
161718
192021
222324
252627
282930
31Space32!33
34#35$36
%37&3839
(40)41*42
+43,4445
.46/47048
149250351
452553654
755856957
:58;59<60
=61>62?63
@64A65B66
C67D68E69
F70G71H72
I73J74K75
L76M77N78
O79P80Q81
R82S83T84
U85V86W87
X88Y89Z90
[91\92]93
^94_95`96
a97b98c99
d100e101f102
g103h104i105
j106k107l108
m109n110o111
p112q113r114
s115t116u117
v118w119x120
y121z122{123
|124}125~126
127128139
130ƒ131132
133134135
ˆ136137Š138
139Œ140141
Ž142143144
145146147
148149150
151˜152153
š154155œ156
157ž158Ÿ159
160¡161¢162
£163¤164¥165
¦166§167¨168
©169ª170«171
¬172­173®174
¯175°176±177
²178³179´180
µ181182·183
¸184¹185º186
»187¼188½189
¾190¿191À192
Á193Â194Ă195
Ä196Å197Æ198
Ç199È200É201
Ê202Ë203̀204
Í205Î206Ï207
Đ208Ñ209̉210
Ó211Ô212Ơ213
Ö214×215Ø216
Ù217Ú218Û219
Ü220Ư221̃222
ß223à224á225
â226ă227ä228
å229æ230ç231
è232é233ê234
ë235́236í237
î238ï239đ240
ñ241̣242ó243
ô244ơ245ö246
÷247ø248ù249
250û251ü252
ư2532540128
013201330134
0135ˆ01360137
Š01380139Œ0140
014501460147
014801500151
˜01520153š0154
0155œ0156Ÿ0159
¨0168©0169®0174
¯0175³0179´0180
¸0184¹0185¾0190

Kí tự alt (Dùng trong MS Word, PowerPoint…)

972897299730
973197329733
973497359736
974297439745
974697479760
976197629763
976497659766
976797689769
977097749775
978497979798
979998009801
980298039804
980598069807
980898099810
Ώ981198129813
981498159816
981798189819
982098219822
982399989999
100001000310005
100141001510017

Bảng chữ cái alt dùng trong game

Chữ cái A

À0192Á0193Â0194
Ã0195ã0227Ā0256
ā0257Ă0258ă0259
Ą0260ą0261Ǎ0461
ǎ0462Ǻ0506ǻ0507
784078417842
784378447845
784678477848
784978507851
785278537854
785578567857
785878597860
786178627863

Chữ cái C

Ć0262ć0263Ĉ0264
ĉ0265Ċ0266ċ0267
Č0268č0269

Chữ cái D

Ď0270ď0271Đ0272
đ0273

Chữ cái E

È0200Ê0202Ë0203
Ē0274ē0275Ĕ0276
ĕ0277Ė0278ė0279
Ę0280ę0281Ě0282
ě028378647865
786678677868
78697870ế7871
787278737874
787578767877
78787879

Chữ cái G

Ĝ0284ĝ0285Ğ0286
ğ0287Ġ0288ġ0289
Ģ0290ģ0291

Chữ cái H

Ĥ0292ĥ0293Ħ0294
ħ0295

Chữ cái I

Ì0204Í0205Î0206
Ï0207Ĩ0296ĩ0297
Ī0298ī0299Ĭ0300
ĭ0301Į0302į0303
İ0304ı0305Ǐ0463
ǐ046478807881
78827883

Chữ cái J

Ĵ0308ĵ0309

Chữ cái K

Ķ0310ķ0311

Chữ cái L

Ĺ0313ĺ0314Ļ0315
ļ0316Ľ0317ľ0318
Ŀ0319ŀ0320Ł0321
ł03228467

Chữ cái N

Ń0323ń0324Ņ0325
ņ0326Ň0327ň0328
ʼn0329

Chữ cái O

Ò0210Ó0211Ô0212
Õ0213õ0245Ø0216
ø0248Ō0332ō0333
Ŏ0334ŏ0335Ő0336
ő0337Ơ0416ơ0417
Ǒ0465ǒ0466Ǿ0510
788478857886
788778887889
789078917892
789378947895
789678977898
789979007901
790279037904
790579067907

Chữ cái R

Ŕ0340ŕ0341Ŗ0342
ŗ0343Ř0344ř0345

Chữ cái S

Ś0346ś0347Ŝ0348
ŝ0349Ş0350ş0351
Š0352š0353

Chữ cái T

Ţ0354ţ0355Ť0356
ť0357Ŧ0358ŧ0359

Chữ cái U

Ù0217Ú0218Û0219
Ũ0360ũ0361Ū0362
ū0363Ŭ0364ŭ0365
Ů0366ů0367Ű0368
ű0369Ų0370ų0371
Ư0431ư0432Ǔ0467
ǔ0468Ǖ0469ǖ0470
Ǘ0471ǘ0472Ǚ0473
ǚ0474Ǜ0475ǜ0476
790879097910
791179127913
791479157916
791779187919
79207921

Chữ cái W

Ŵ0372ŵ03737808
780978107811
78127813

Chữ cái Y

Ý0221ý0253ý0376
Ŷ0374ŷ03757922
792379247925
792679277928
7929

Chữ cái Z

Ź0377ź0378Ż0379
ż0380Ž0381ž0382

Trên đây mình đã hướng dẫn bạn cách dùng Kí tự alt để tạo tên đẹp. Hy vọng với mẹo nhỏ này sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm cho mình một cái tên game của mình nhé. Chúc các bạn thành công!

Nguyễn Bá Tuấn Anh

Mình là Nguyễn Bá Tuấn Anh. Một nhà phát triển web sống ở Hà Nội, Việt Nam. Là tác giả tạo ra công cụ tạo tên Kí tự đặc biệt