Phiên bản phát triển

Nhầm nâng cao chất lượng phục vụ, đội ngũ phát triển website kitudacbiet.com luôn cố gắn hoàn thiện website ổn định và hữu ích hơn.

Version 1.0.0: Ra mắt năm 2020 với những tính năng cơ bản cho người dùng tạo tên, chèn kí tự vào trước, sau nickname.

Vesion 2.0.0 – 05/12/2022: Phát triển tiếp tục dựa trên nền wordpress để tối ưu nội dung, tối ưu công nghệ web ổn định hơn.

Version 2.0.1 – 23/11/2023: Phiên bản năm 2024 với nhiều tính năng nâng cao như: Tạo tên người dùng, nhân vật đa dạng, hữu ích hơn. Tạo gợi ý kí tự phù hợp.

Version 2.0.2 – 02/06/2024: Tối ưu tính năng tạo tên, bổ sung nhiều kí tự phù hợp cho game Free Fire, Liên Quân. Bổ sung các kí tự trong game Play Together cho phép.